Invited Speakers (Alphabetical Order by Surname)

Gina C. Adam

Caltech

Wei Gao

Caltech

Jia Hao

CAS

Can Li

HKU

Jinxing Li

MSU

Wendi Li

University of HK

Yiyang Li

MSU

Nanshu Lu

UT-Austin

Jinshui Miao

SITP

Tao Li

Southeast University

Chao Wang

ASU

Yang Xu

ZJU

 

 

Rui Yang

SJTU

Cunjiang Yu

UH

Xu-Qian Zheng

NJUPT